Prioritér webresurserne rigtigt

Brug webresurserne der, hvor de skaber værdi for brugerne og for din virksomhed. Læs her om de områder, hvor vi typisk råder kunderne til at ændre deres prioriteringer.

Flere resurser til at forstå brugernes behov

For at kunne prioritere dine webresurser optimalt, behøver du indgående viden om dine brugere. Du skal vide:
 • hvem er brugerne,
 • hvorfor kommer de ind på dit website,
 • hvordan finder de derind,
 • hvilke sider besøger de hyppigst,
 • hvilke applikationer har de behov for på sitet, og
 • hvordan oplever de dit site i forhold til konkurrerende sites.
Det kan du bl.a. gøre ved at:
 • bruge din webstatistik,
 • gennemføre websurveys med brugerne og
 • interviewe brugerne.
Hvis du eller nogen af dine kolleger jævnligt mødes eller taler i telefon med brugerne, kan det også give dig værdifuld viden om, hvad der fungerer godt, og hvad der kan blive bedre på dit site. Som konsulent har jeg oplevet kunder, der fik sig nogle overraskelser, da de for alvor begyndte at undersøge brugernes adfærd. En kunde troede, at forsiden var helt afgørende for sitets succes, men i virkeligheden var det kun en lille brøkdel af brugerne, der startede på forsiden. Langt de fleste gik direkte ind på sider placeret dybt i sitets hierarki, og langt størsteparten af trafikken kom fra Google.

Systematiser arbejdet med brugervenlighed og brugerværdi

Hvis din virksomhed ikke arbejder systematisk med brugervenlighed og med at skabe maksimal værdi på nettet for brugerne, så kommer I formentlig til at bruge flere resurser på det i fremtiden. Der bør være en fast post på virksomhedsbudgettet til netop det arbejde.

Flere resurser til single sourcing

Nogle virksomheder bruger unødvendige resurser på at redigere det samme indhold til forskellige medier, fx både til trykte publikationer og til web. Det gælder især brugervejledninger, manualer, dokumentation og nyheder. Har din virksomhed meget identisk indhold, der går igen på tværs af forskellige medier, kan I spare penge ved at genbruge indholdet med såkaldt komponent-baseret publicering. Det betyder, at man arbejder med indhold på en måde, hvor det redigeres i små klumper, der - lidt ligesom legoklodser - kan sættes sammen efter behov. Måske har du en trin-for-trin vejledning:
 • som både skal publiceres på tryk og på nettet;
 • som findes på forskellige sprog, men hvor illustrationer og struktur i identiske; og
 • som revideres løbende, så du skal holde styr på mange forskellige versioner af den.
Da kan du både spare resurser og få bedre styr på indholdet, ved at arbejde med dit indhold på en sådan måde, at det egner sig til at blive anvendt i forskellige sammenhænge.

Færre resurser til ikke-efterspurgt indhold og funktionalitet

Afpas nyhedsformidlingen til brugerne

Nogle organisationer og virksomheder bruger for mange resurser på at publicere nyheder. De tænker webmediet som et push-medie, dvs. et medie, hvor man skubber en masse budskaber ud til brugerne - på samme måde som i et brev eller en reklametryksag. Men sådan er spillereglerne ikke på nettet. Brugerne besøger et website, fordi de har et formål med det. På et nyhedssite kommer brugerne efter nyheder; på andre sites har de andre mål med deres besøg på sitet. Men du kan godt få dem til at læse dine nyheder, hvis de ser nyhederne, mens de alligevel er på sitet i et andet ærinde. Er dit website ikke er et nyhedssite, men der alligevel bruges mange resurser på produktion og formidling af nyheder - mens andre webopgaver halter - bør du prioritere anderledes. Måske kan I bruge flere kræfter på det permanente indhold og prioritere nyhederne ned. Vi har haft kunder, der tidligere har fokuseret meget på nyhedsstof. De er så blevet klar over, at nyhedsstoffet kun udgør få procent af trafikken på sitet, men at der til gengæld er permanent indhold, som er meget besøgt og, som ikke bliver revideret tilstrækkeligt ofte.

Bedre anvendte resurser på teknologi

Overvej, hvor meget du behøver betale for CMS-licenser

Nogle virksomheder, især små og mellemstore, kan med fordel spare penge på licenser til content mangement systemer (CMS) ved at vælge open source. Det gælder også virksomheder, der holder sig til Microsoft software. Eksempelvis er det gratis open source CMS Umbraco bygget på Microsoft .net. Umbraco yder hård konkurrence til andre udmærkede proprietære systemer som fx Sitecore. Godt nok har Sitecore bedre udbygget funktionalitet. Men er det pengene værd? Mange virksomheder med omfattende behov for specialudviklinger vælger systemer som Umbraco, fordi de derved frigør resurser til konsulenttimer for at kunne tilpasse og forbedre deres webløsning.

Tilstræb at anvende CMS standardfunktionalitet

Mange CMS kunder, som én gang har prøvet at få en meget specialudviklet løsning, strækker sig langt for at undgå specialudviklinger, når de skal have nyt CMS. Fordelene ved standardfunktionalitet er:
 • som regel er det langt billigere,
 • der er ikke risiko for budgetoverskridelser, og
 • det er nemmere at opgradere løsningen, når CMS'et kommer i en ny version.