Co-creation workshop

Lad dine kunder være med til at skabe dine produkter, så når du hurtigere til et resultat, der matcher deres behov.

Den hurtigste vej til jeres mål er at inddrage brugerne

Mange digitale produkter ender med ikke at blive brugt eller blive brugt på en anden måde, end forventet.

Når I på et tidligt tidpunkt inddrager brugere og andre interessenter, opnår I:

 • en større bredde i jeres ideer,
 • brugernes perspektiv bliver mere nærværende og
 • I kan fokuserer på de ideer, som er mest værdiskabende.

Hvad er co-creation?

Co-creation er at skabe services og produkter i samarbejde med interessenter som fx kunderne. Interessenterne ses ikke bare som passive objekter, men som aktive deltagere i processen, og er med til at forme det grundlæggende koncept for servicen eller produktet.

Co-creation er ikke nødvendigvis at lade brugerne agere designere eller eksperter. Brugerne byder ind med de kompetencer, de hver især har - først og fremmest at de kender deres egne behov og brugsmønstre, og dermed hurtigt kan identificere, hvad der vil fungere for dem.

Relevant for både store og små organisationer

Co-creation har traditionelt været mest brugt i iværksætter-virksomheder, hvor man ikke har været fri af corporate strukturer og silotankegang.

I større virksomheder kan co-creation støde på intern modstand, også selvom co-creation kan være stærkt værdiskabende. Det er fordi det udfordrer organisationens mønstre for kompetencer, økonomi og kontrol. En co-creation workshop kan styrke organisationens evne til at samarbejde på tværs internt og med eksterne interessenter.

Motivation og hypoteser er en del af processen

Fagkommunikation arbejder med en 4-trins model:

 1. Hvad er problemet? Ofte er der ikke enighed om, hvad der præcis er problemet, og derfor afdækker vi først, hvad der er det mest væsentlige problem.
 2. Hvad er formålet? Hvordan skaber vi et produkt eller en service, som giver mening for alle interessenter? Også på det helt personlige plan.
 3. Hvor vil vi gerne hen? Hvordan ser vi fremtiden for os, fx om 5 år?
 4. Hvilke hypoteser kan vi opstille? Hvilke forskellige måder kan vi angribe problemet på? Hvordan afspejler det sig i et konkret design, og hvordan tester vi, hvad der virker?

 

Illustration af proces med problem, formål, vision og hypotese

Hvem henvender workshoppen sig til?

Virksomheder og organisationer som ønsker at udvikle eller forbedre sine produkter og services, især inden for digitale løsninger.

Workshoppens indhold

Dag 1

Tidspunkt Emne
08.30 Introduktion og præsentation
08.50 Problem - hvilket problem er det, vi vil løse?
09.00 Øvelse: "Jeg er nysgerrig på ..."
09.50 Pause
10.00 Hvad er det egentlige problem?
10.10 Øvelse: hvad er problemet?
10.45 Pause
11.00 Modeller for hvordan kan vi definere problemet
11.40 Opsamling: hvad er det væsentligste problem?
12.00  Frokost
12.45  Introduktion til formål
13.00 Øvelse: hvad giver mening for mig?
13.45 Øvelse: hvordan giver projektet mening?
14.30  Øvelse: hvordan giver projektet mening for organisationen?
15.15  Er der overensstemmelse mellem individ og organisationens behov?
15.30 Opsamling: hvordan giver projektet mening?
16.00  Dag 1 slutter 

Dag 2

Tidspunkt Emne
08.30 Introduktion og opsamling fra dag 1
08.40 Introduktion til vision
08:50 Øvelse: middagsselskab
09:30 Vision for projektet
10:20 Pause
10.30 Vision for projektet fortsat
10.50 Introduktion til hypoteser
11.10  Øvelse: hypoteser
12.00  Frokost
12.45 Øvelse: hypoteser fortsat
13.30 Validering med preto- og prototyping
13.50 Øvelse: hvordan validerer vi hypoteserne?
14.30 Pause
14.45 Øvelse: hypoteser med benspark
15.45 Opsamling
16.00  Dag 2 slutter 

Det får du

 • Indledende møde, hvor vi planlægger workshopen og tilpasser den til jeres behov
 • 2 dages workshop
 • Efterfølgende møde og slides med emnerne:
  • Opsummering af problem, formål og vision
  • Næste trin i projektet
  • Scenarier for hvordan projektet vil udvikle sig
  • Scoping: hvordan undgår vi at projektet vokser ukontrollabelt
  • Anbefalinger ift. til medarbejderudvikling og trivsel

Pris

24.000 kr. ekskl. moms

Er din organisation klar til co-creation?

Tag testen her med 10 spørgsmål og få en vurdering af, i hvor høj grad I er klar til co-creation i din organisation.

Hør mere

Kontakt os for en uforpligtende snak om dine behov.