Intranetoptimering

Få et mere værdifuldt intranet, hvor medarbejderne sparer tid til informationssøgning, bedre kan betjene sig selv og får større arbejdsglæde.

Læg en plan

Få en plan for, hvordan I kan give jeres intranet et løft. Vi anvender best practice for intranet‑kommunikation, sætter medarbejdernes behov i centrum og tænker intranettet sammen med jeres forretningsmål. Rådgivningen bygger på anerkendte guidelines for intranetkommunikation og en analyse af jeres virksomheds særlige behov.

Fokusområder

 • Kommunikation Intranettet er et effektivt omdrejningspunkt for kommunikation, så medarbejderne bruger mindre tid på informationssøgning.
 • Arbejdsgange Intranettet kan strømline interne arbejdsgange, så der bliver færre trivielle arbejdsopgaver og risikoen for fejl minimeres.
 • Videndeling Intranettet kan fremme en åben videndeling, så medarbejderne bruger hinandens kompetencer bedre og arbejder tættere sammen.

Proces

 1. Målsætning Vi lægger i fællesskab kursen for jeres intranets udvikling på en workshop.
 2. Evaluering Jeres intranet vurderes ud fra anerkendte guidelines, og I får en oversigt over udviklingsmuligheder på både kort og langt sigt.
 3. Research Medarbejdernes behov afdækkes gennem brugerinterview, statistik for intranettets brug og analyse af typiske brugsscenarier.
 4. Forbedringsforslag Konkrete forslag til forbedringer, fx af navigation, sideopbygning, tekniske funktioner mv.
 5. Forankring Forbedringsforslag drøftes med medarbejderne, og behov for kompetenceudvikling afklares.

Hvad I får

 • Friske og kompetente øjne på jeres intranet
 • En rigt illustreret rapport med:
  1. strategiske muligheder,
  2. evaluering af nuværende intranet,
  3. forbedringsforslag,
  4. faseopdeling og tidsplan,
  5. intern kommunikationsplan og
  6. plan for intern kompetenceudvikling.
 • Workshop med præsentation af anbefalinger
 • Eventuelt kan I indstationere en webkonsulent, som i fællesskab med jeres medarbejdere fører anbefalingerne ud i livet.

Samarbejdspartner

Intranetoptimering udbydes i samarbejde med Things in Flow.

Referencer

 • Region Sjælland
 • Region Hovedstaden (med Copenux)

Pris

1.180 kr./time ekskl. moms