IT-projekt review

Få klarhed over, hvor dit projekt står, og om du skal ændre retning for at komme sikkert i mål.

Hele vejen rundt om dit projekt

Få et 360 graders tjek på dit webprojekt. Vi kommer omkring projektets organisering, forretningsmål, teknik og design. Vi har arbejdet med web- og IT-projekter siden 2006 og kender de mange steder, et IT-projekt kan gå galt, og hvad der skal til, for at styre sikkert uden om problemer.

Sådan gør vi

Først danner vi os overblik over projektet:

 • forretningsmål,
 • budget,
 • tidsplan,
 • organisering,
 • kravspecifikation og andre dokumenter,
 • aktuel status,
 • særligt kritiske forhold for projektets succes og
 • interessenter.

Dernæst interviewer vi relevante nøglepersoner for at få belyst projektets status fra forskellige synsvinkler.

Så vidt muligt vil vi gerne arbejde hands-on med de dele af projektet, der er helt eller delvist færdige. Hvis det er relevant, undersøger vi den IT-tekniske arkitektur, og laver stikprøvekontrol af hvordan projektet er programmeret.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt med mere detaljerede brugertest og brugerinterviews for at kontrollere, at projektet er brugbart for slutbrugerne.

Emner

 • Analyse, kravspecifikation og scope
 • Løsningsdesign
 • Leverandørtilbud
 • Teknik og systemintegration
 • Test
 • Udrulning
 • Projektledelse

Emnerne tager afsæt i professor Søren Lauesens forskning i årsagerne til at IT-projekter fejler.

Du får

En rapport på 30 - 60 sider, som rummer:

 • en tværfaglig vurdering af om dit projekt er på rette vej,
 • eventuelle problemer og
 • anbefalinger, eksempelvis til styring af projektets scope, projektorganisation, teknisk løsning m.v.

Desuden afholder vi en præsentation med en varighed på 1 - 2 timer hos jer.

Pris

Et projekt review koster fra 40.000 kr. ekskl. moms. Prisen fastsættes individuelt og afhænger af dit projekts kompleksitet.

Hør mere

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan bidrage til dit projekt