Strategisk afklaring

Få uvildige øjne på dit webprojekt. Vi hjælper med at se strategi, kommunikation og teknik i en sammenhæng.

En workshop bringer dine strategiske mål i fokus

Stil skarpt på de overordnede mål med dit webprojekt, så du får det maksimale udbytte af din investering i design og udvikling. Og få uvildige øjne på dit projekt, så du får afdækket risici og muligheder i startfasen.

Workshoppens form

Vi afholder en workshop hos dig, hvor vi i fællesskab gennemgår de store linier i dit projekt. Både konsulent og projektdeltagere spiller en aktiv rolle i workshoppen. Workshoppens emner planlægges ud fra dine ønsker. Emnerne indledes normalt med et oplæg ved konsulenten, hvorefter alle deltagere drøfter emnet. Konsulenten samler løbende op og dokumenterer workshoppen gennem en rapport. Deltagerantallet kan tilpasses jeres behov; typisk vil der være 2-5 deltagere ud over konsulenten.

Mulige emner

  • Projektets formål
  • Målgruppeafklaring
  • Tekniske behov
  • Projektplanlægning og milepæle
  • Menneskelige ressourcer og kompetenceudvikling
  • Intern kommunikation
  • Afstemning af forventninger

Det får du

  • Workshop hos jer, tilrettelagt ud fra jeres behov
  • Skriftlig dokumentation af forløb og konklusioner

Samarbejdspartner

Vi samarbejder med Niels Ole Dam fra Things in Flow. Niels er specialist i at skabe struktur i komplekse projekter.

Pris

En heldags workshop koster 14.400 kr. ekskl. moms.

Hør mere

Kontakt os for at høre mere om, hvad du kan få ud af en strategisk workshop